Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Polak z siedzibą w Jaworzu, ul. Zdrojowa 93.
  2. Dane są przechowywane na terytorium Polski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy udostępnienia szkolenia on-line.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Polak z siedzibą w Jaworzu, ul. Zdrojowa 93, oraz biuro rachunkowe przygotowujące i księgujące faktury.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia wykonania umowy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.