Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

Masz trudności z podjęciem decyzji ?

Zapraszamy na 2 bezpłatne lekcje próbne!

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu.

Kontakt

Metody nauczania

Szkoła Języków Obcych WORLD w toku wieloletniej działalności wypracowała sprawdzone metody nauczania, które przekładają się na wzrost kompetencji językowych naszych kursantów.

AUTORSKIE METODY NAUCZANIA

FIRST STEP LEARNING (nauka dzieci w wieku dzieci 3-6 lat): nauka podstawowych zwrotów i słownictwaw apekcie wytworzenie automatyzmów językowych, poprawnego reagowania na zadane pytania; nauka przez zabawę (w oparciu o materiały serii Bugs World: podręcznik z ćwiczeniami wraz z CD (rymowanki i piosenki z zajęć), podręcznik dla dorosłych (ułatwia powtarzanie materiału z dzieckiem w domu), płyta DVD, karty i zabawy obrazkowe); stopniowa nauka liter i pisania.Trudności z podjęciem decyzji?Zapraszamy na2 bezpłatne lekcje próbne!

NaszaMisja

F-FUN(zabawa jako podstawa nauki z dziećmi; zabawa sprzyja aktywizacji poznawczej, zwiększa efektywność procesów zapamiętywania)

S-STEP(nauka podstawowych kroków: MÓWIENIE+ROZUMIENIE+REAGOWANIE w języku obcym)

L-LEARNING(nauka z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy specjalizują się w nauce tej grupy wiekowej).

CROSS-LEARNING (nauka dzieci, młodzieży i dorosłych): połączenie nauki prowadzonej przez polskich lektorów z konwersacjami z udziałem native speakerów; w praktyce każda grupa ma zajęcia z dwoma lektorami, 1 godzina to nauka w oparciu o wybrany podręcznik, skoncentrowana na poznawaniu nowych struktur gramatyczno-leksykalnych, 2 godzina to zajęcia bez podręcznika, poświęcone ugruntowaniu poznanych zwrotów, wyrażeń, utrwaleniu poznanego słownictwa z naciskiem na właściwą wymowę i intonację. Takie połączenie gwarantuję wzrost kompetencji komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem języka potocznego. W odróżnieniu od innych szkół, zajęcia konwersacyjne są powiązane tematycznie z zajęciami z lektorem polskim, korespondują z nimi i dzięki temu, stanowią doskonały sposób na ugruntowanie poznanego wcześniej materiału.