Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

Potrzebujesz informacji ?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Kontakt

Kursy językowe - zdalne / hybrydowe

NAUKA STACJONARNA

Dbając o bezpieczeństwo sanitarne kursantów i lektorów, prowadzimy szkolenia językowe w oparciu o wytyczne MEN i GIS. Nasze duże sale zostały wyposażone w indywidualne krzesełka z puplitami, z zachowaniem 2 metrowego odstępu od siebie. Każdorazowe wejście do szkoły łączy sie z dezynfekcją rąk oraz założeniem przez kursanta przyłbicy lub maseczki. Kursanci wchodzą do sali w maseczkach lub przyłbicach, zajmują swoje miejsce, ściagaja maseczki dopiero po zezwoleniu lektora. Po zakończeniu zajęć pulpity są dezynfekowane. Lektorzy nie opuszczają zajmowanej przez siebie sali. Rodzice odbierając dzieci, czekają na korytarzu przed sekretariatem szkoły. Inne szczegółowe wytyczne zostaną wysłane wszystkim kursantom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

NAUKA HYBRYDOWA

W sytuacji, gdy niektórzy kursanci nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, wprowadzamy rozwiązanie w postaci nauki hybrydowej, łączącej zajęcia w sali z równoczesnym prowadzeniem zajęć online za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

NAUKA ZDALNA

Nauka zdalna będzie prowadzona w oparciu o platformę Microsoft Teams. Microsoft Teams to cyfrowa platforma, która umożliwia prowadzenie rozmowy, przesyłanie materiałów i aplikacji. Jest to rozwiązanie dotychczas praktykowane w wielu szkołach publicznych (np. SP nr 2 w Jaworzu).

Wszyscy nasi kursanci uzyskują bezpłatny dostęp do Office 365, a tym samym możliwość korzystania z platformy Microsoft Teams oraz popularnych aplikacji takich jak Outlook, Word, PowerPoint, Excel w wersji online.

Z usługi Microsoft Teams można korzystać na komputerze stacjonarnym i w przeglądarce internetowej, w systemach iOS i Android oraz na tablecie i laptopie.

MS Teams to nie tylko wideokonferencja-narzędzie umożliwia chat, wideo-rozmowę, udostępnianie pulpitu, w tym także materiałów w różnych programach, aplikacjach (nagrań do ćwiczeń, testów), wysyłanie zadań z ustalonym czasem ich realizacji, przesyłania testów, przeprowadzania egzaminów online.

MS Teams to także:

1. Możliwość tworzenia ćwiczeń, testów, ich przesyłania uczniom oraz łatwego wglądu w ich prace i uzyskane wyniki;

2. Możliwość kontaktu uczniów w ramach aplikacji celem przygotowania wspólnego projektu;

3. Przepisywanie notatek z tablicy to przeszłość! Dzięki OneNote nauczyciel wykorzystuje interaktywną tablicę i przenosi swoje notatki do elektronicznych zeszytów uczniów-pozostaje więcej czasu na efektywna naukę, cała uwaga uczniów może być poświęcona treści zajęć, a nie robieniu notatek.

Kursanci otrzymują pełne wsparcie techniczne i pomoc w instalacji aplikacji.

SJO World