Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

Masz więcej pytań ?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Kontakt

FAQ

 • Zobacz odpowiedź Kiedy odbywają się zajęcia?
 • Zajęcia trwają od października do czerwca włącznie. Nauka odbywa się w systemie rocznym podzielonym na 2 semestry. Terminy zajęć ustalane są przez wszystkich uczestników kursu w danej grupie językowej na podstawie oświadczenia zawartego w wypełnianej przy zapisie ankiecie osobowej. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych. W przypadku zainteresowania, istnieje także możliwość organizowania kursów w godzinach dopołudniowych.
 • Zobacz odpowiedź Jak liczne są wasze grupy?
 • Grupy w naszej szkole liczą zaledwie od 4 do 8 osób, dzięki czemu wzrasta skuteczność nauczania. Każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu podczas zajęć. Kameralne grupy sprzyjają nawiązywaniu bliższych relacji pomiędzy uczącymi się a lektorem, dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby każdej z osób oraz zadbać o miłą, sprzyjające nauce atmosferę. Tworzymy także mini grupy (do 4 os.) oraz zajęcia indywidualne.
 • Zobacz odpowiedź Z jakich podręczników korzystacie na zajęciach?
 • Na zajęciach korzystamy ze sprawdzonych, uznanych na świecie podręczników czołowych zagranicznych wydawnictw (np. Longman, Oxford, Hueber, itp). Dokonując wyboru podręcznika, kierujemy się jego skutecznością przekazu dla danej grupy wiekowej i na danym poziomie zaawansowania; nie współpracujemy na zasadach wyłączności tylko z jednym z wydawnictwa, gdyż uniemożliwiłoby to wybór najlepszej oferty na rynku. Wybór podręcznika leży w gestii lektora oraz kursantów. Cenimy Państwa zdanie, uwzględniamy także aspekt cenowy oferty wydawniczej.
 • Zobacz odpowiedź Czy otrzymam certyfikat / dyplom po ukończeniu kursu?
 • Po zrealizowaniu całego programu nauczania szkoła (zgodnie z regulaminem) przeprowadza egzamin końcowy z całego zakresu materiału. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest frekwencja na poziomie min. 70 % oraz pozytywne napisanie testu. Certyfikaty posiadają swój unikatowy numer, dzięki któremu zawsze można je odtworzyć i sprawdzić jego autentyczność.
 • Zobacz odpowiedź Jaką metodą uczycie w waszej Szkole?
 • Propagujemy autorska metodę CROSS-LEARNING. Naszym celem jest efektywna nauka języków obcych z naciskiem na swobodną możliwość porozumiewania się językiem obcym w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Słuchacze naszych kursów są przygotowywani do posługiwania się językiem obcym w codziennych sytuacjach- w sklepie, na granicy, w hotelu, w restauracji, na lotnisku. Mając na uwadze różne wymagania uczących się zależnie od ich wieku, w przypadku dzieci i młodzieży równolegle rozwijamy zarówno umiejętności komunikacyjne jak i poprawność językową (gramatyka). W przypadku osób dorosłych szczególny akcent kładziemy na kształcenie umiejętności płynnej komunikacji. W obu przypadkach służy temu prowadzenie zajęć przez polskich i obcojęzycznych lektorów.
 • Zobacz odpowiedź Czy zajęcia prowadzone są tylko przez polskich lektorów czy również przez native speakerów?
 • Przez wszystkie lata naszej działalności edukacyjnej celowo podejmujemy współpracę z wykwalifikowanymi lektorami polskimi, którzy najlepiej wytłumaczą zagadnienia gramatyczne, w porównaniu do języka polskiego. Ponadto, bazując na własnych doświadczeniach w nauce języka obcego-potrafią wskazać najczęstsze błędy i jednocześnie podpowiedzieć skuteczne metody ich unikania. Lektorzy polscy są niezwykle skuteczni w nauczaniu osób początkujących i średnio-zaawansowanych. Kursanci na wyższych poziomach zaawansowania mają zajęcia zarówno z lektorami polskimi jak i konwersacje z lektorami native speakers. Takie rozwiązanie sprzyja nabywaniu poprawnej wymowy, akcentu w oparciu o solidne postawy gramatyczno-leksykalne.
 • Zobacz odpowiedź Kim są lektorzy pracujący w World?
 • Zajęcia są prowadzone tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów. Wszystkie zatrudniane w naszej Szkole osoby to nauczyciele z wyższym wykształceniem, filolodzy z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w nauczaniu.
 • Zobacz odpowiedź Od kiedy Szkoła Języków Obcych WORLD istnieje na rynku?
 • Szkołą Języków Obcych WORLD istnieje jako samodzielna placówka od 2002 roku. Dotychczas szkoła była zlokalizowana w centrum Wapienicy, od 2011 roku zapraszamy do nowej siedziby w Jaworzu! Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu działalności edukacyjnej, mają Państwo gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług i skuteczności wypracowanych przez nas metod kształcenia.