Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

What is the best way to start New Year from?

Nowy Rok-wszyscy składamy sobie życzenia, mamy nadzieję na spełnienie marzeń, realizację planów...Ktoś powiedział, że MARZENIA SIĘ NIE SPEŁNIAJĄ, MARZENIA SIĘ SPEŁNIA.  Tym razem lista mniej lub bardziej oczywistych kwestii, które może sprawią, że Nowy Rok będzie trochę inny niż wszystkie dotychczasowe!

What is the best way to start New Year from?

Feel proud of yourself! (Poczuj dumę z samego siebie)

Realise that every coin has two sides.This year might have both positive and negative sides to it. Feel happy for all the good things that have either happened to you or done by you. (Zdaj sobie sprawę, że każda moneta ma dwie strony. Bądź szczęśliwy z wszystkich dobrych rzeczy, które ci się przytrafiły).

Be grateful for the bad things that have happened… they are LESSONS and lessons are as important as good memories. (Bądź wdzięczny za złe rzeczy, które się zdarzyły...są lekcją, równie ważną jak dobre wspomnienia).

End your year end and begin your New Year by smiling (zakończ stary rok i zacznij Nowy Rok z uśmiechem).

Talk to a friend, your neighbour; have a party with people you like spending time with. (Porozmawiaj z przyjacielem, sąsiadem; zrób imprezę z ludźmi, z którymi lubisz spędzać czas).

Spend sometime with your family/loved ones. (Spędzaj czas z rodziną, z ukochanymi).

Listen to your favourite music. (Słuchaj ulubionej muzyki)

Enjoy the company of a good book. (Ciesz się z towarzystwa dobrej książki).

Read about the people you admire (the ones that inspire you to do great things in life). (Poczytaj o ludziach, których podziwiasz, tych, którzy inspirują cię do robienia rzeczy wielkich).

Watch a comedy; laughing always helps.(Oglądaj komedie, śmiech zawsze pomaga).

Do not watch the news too much; bad news sells better than good news. (Nie oglądaj za dużo wiadomości; złe wiadomości sprzedają się lepiej niż dobre).

Set your priorities. You must set your own priorities. Never let others do this for you. (Ustal własne priorytety. Musisz ustalić własne. Nie pozwól innym zrobić tego za Ciebie).

Know your limitations. In your drive to improve yourself, keep in mind that you must know your limitations. This doesn’t mean that you don’t push past your comfort zone. You need to do that to grow. Definitely push, but not too far. How to know it? Avoid feeling of pain or guilty! (Poznaj swoje ograniczenia. To nie znaczy, że nie możesz przesunąć własnej strefy komfortu. Przesuń, byle nie za daleko. Skąd to wiesz? Unikaj poczucia winy, bólu).

Recognise opportunities. You can train yourself to recognize opportunities. In fact, being able to identify an opportunity is the first step toward success. Remember, that opportunities are often hidden. They may be a side benefit to accomplishing some other task. (Naucz się dostrzegać możliwości. Możesz trenować się w ich odnajdywaniu. Umiejętność ich znajdowania to pierwszy krok do sukcesu. Pamiętaj, że są one czasami ukryte. Mogą być skutkiem ubocznym ukończenia jakiegoś innego zadania).

Maintain balance. It’s important to maintain a sense of balance in your life. It doesn’t matter if it is work-home balance, or diet-exercise-sleep balance, or another kind of balance. What does matter is keeping things in harmony! (Utrzymuj równowagę. To ważne, aby mieć poczucie równowagi. To nie ma znaczenia, czy równowaga dotyczy pracy i domu czy diety, ćwiczeń i snu. Ważna jest kwestia utrzymania wszystkiego w harmonii).

Speak clearly. How many times have you thought one thing and said another? It’s no wonder others misinterpret your intentions. You’re not being clear. People aren’t mind readers. (Mów wyraźnie. Ile razy pomyślałeś jedno a powiedziałeś coś innego? Nic dziwnego, że inni źle interpretują Twoje intencje. Ludzie nie czytają w Twoich myślach).

Dare to dream big. Bring the dream or goal to reality. This last part is vital. It’s not enough to dream. You must be willing to act on your intention. (Ośmielaj się marzyć o rzeczach wielkich. Nadaj im realny kształt. Nie wystarczy marzyć. Musisz być chętny do działania, zgodnie z własnym zamiarem).

    Do not forget you're going to die. Super heroes are immortal and some of your deeds. (Nie zapomnij o własnej śmiertelności; superbohaterowie są nieśmiertelni i niektóre twoje uczynki).