Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

Nowy Rok - nowe możliwości, plany i postanowienia

Każdego roku początkiem stycznia pojawia się temat noworocznych postanowień - New Year's Resolutions

Nowy Rok - nowe możliwości, plany i postanowienia

Największy problem - z reguły formułujemy je mało konkretnie, z myślą o realizacji w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tym razem inaczej: na każdy miesiąc roku - 2 różne postanowienia. W tym numerze lista mniej lub bardziej oczywistych postanowień noworocznych - może tym razem się uda...

NEW YEAR'S RESOLUTIONS

JANUARY

Start a mediatation practice (joga) (Rozpocznij praktykę medytacyjną (jogę).
Upgrade your job skills (Aktualizuj swoje umiejętności zawodowe)

FEBRUARY

Learn something new (Naucz się  czegoś nowego)
Learn Spanish

MARCH

Pick up a hobby (Znajdź hobby)
Start your own business (Zacznij własny business)

APRIL

Buy more experiences than things (go to the theatre, go on  holiday and take people you love) (Kupuj więcej przeżyć niż rzeczy)
Create passive income (Zadbaj o pasywny dochód)

MAY

Eat fewer calories (it's easier to lose your weight in spring-the summer is coming soon!) (jedz mniej kalorii; latwiej schudnąć wiosną-lato już wkrótce)
Invite someone to dinner and spend a wonderful time together (Zaproś kogoś na obiad i spędź cudowny czas razem)

JUNE

Move more -try something new-maybe canoeing... (Ruszaj się     więcej-spróbuj coś nowego-może pływania kajakiem)
Try to sit and do nothing for half an hour (Spróbuj usiąść i nic nie     robić przez pół godziny)

JULY

Read more
Be more grateful (Bądź bardziej wdzięczny)

AUGUST

Stop procrastinating (Przestań odkładać robienie rzeczy na później)
Spend more time close to nature (Spędaj więcej czasu blisko natury)

SEPTEMBER

Enjoy the little things (walking barefoot on the grass...) (Ciesz się z małych rzeczy: z chodzenia boso po trawie...)
Become more confident (Bądź bardziej pewnym siebie)

OCTOBER

Be more punctual, more organized (Bądź bardziej punktualnym, zorganizowanym)
Increase your IQ, Your EQ Emotional Intelligence (Zwiększ swoją inteligencję emocjonalną)

NOVEMBER

Learn time management (Naucz się zarządzania czasem)
Be kinder to yourself (respect yourself, treat yourself well);  (Bądź milszy dla siebie: szanuj siebie i traktuj się dobrze)

DECEMBER

Create a positive attitude (become an optimist...) (Miej pozytywną postawę (zostań optymistą)
Spend unusual Christmas (go somewhere nice and hot; meet someone who you lost touch with) (Spędź niezwykłe święta: wyjedź tam, gdzie jest miło i ciepło, spotkaj się z kimś, z kim straciłeś kontakt)

Życzymy spełnienia własnych postanowień i zachęcamy do nauki języków obcych - już  rozpoczynamy nabór na II semestr nauki!