Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

How to keep fit and stay healthy?

Lato się skończyło - korzystając z zapowiadanej w prognozach ładnej jesieni, zachęcamy w tym numerze do zadbania o swoją kondycję.

How to keep fit and stay healthy?

10 WAYS TO KEEP FIT AND STAY HEALTHY


Niedawno opisywaliśmy wizytę w aptece - At the pharmacy. Potraktujmy ją jako ostateczność :) Dziś z kolei, wraz z nadchodzącą jesienią podajemy 10 rad jak wejść w porę jesienną w dobrej formie.

 1. Kick your bad habits (Porzuć złe nawyki). ! Try to give up/ cut down on smoking, drinking too much or eating too much, too late, etc.
  (Spróbuj rzucić/ograniczyć palenie, picie, jedzenia-za dużo, zbyt późno).
   
 2. Do medical tests regurarly (Rób regularnie badania lekarskie).
   
 3. Sleep: try to sleep enough-7-8 hours a night. Lack of sleep affects your metabolism, memory, concentration and immune system.
  (Sen: spróbuj spać wystarczająco długo-7-8 godzin w nocy. Brak snu wpływa na metabolizm, pamięć, koncentracje i system odpornościowy).
   
 4. Do sport/ do exercise (Uprawiaj sport/ ćwicz).
  It helps to strengthen the muscles, it improves circulation, it can help to combat depression. (Pomaga wzmocnić mięśnie, poprawia krążenie, pomaga walczyć z depresją.)
   
 5. Eat healthily (Odżywiaj się zdrowo).
  Eat fresh fruit and vegetables, whole grains, poultry, fish. Eat balanced meals. Avoid fatty food or highly processed food. (Jedz świeże owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, drób, ryby. Jedz zrównoważone posiłki. Unikaj tłustego i wysoce przetworzonego jedzenia).
   
 6. Have breakfast every day. (Jedz codziennie śniadanie). Skipping breakfast is not good for you! Eating breakfast helps to maintain stable blood sugar levels and healthy weight as a result you are less likely to eat too much in the day. (Pomijanie śniadań nie jest dobre. Jedzenie śniadań pomaga utrzymac stały poziom cukru we krwi i prawidłową wagę-w rezultacie mniej prawdopodobnym będzie, że zjesz za dużo w ciągu dnia).
   
 7. Drink water (Pij wodę). Drinking water is the best and healthiest beverage for maintaining a healthy body. It is good for all our body and digestive system. Being dehydrated can be really dangerous!
  (Picie wody jest najlepszym i najzdrowszym napojem do utrzymania ciała w zdrowiu. Jest dobre dla całego organizmu i systemu trawiennego.Odwodnienie może być niebezpieczne!)
   
 8. Reduce stress.(Ograniczaj stres). Exercise, meditation, doing what you love, being in nature, hobbies all help. Don't overwork. Take breaks (vacations, mini-vacations, days off) and surround yourself with people who support you. (Ćwiczenia, medytacja. Robienie tego, co kochamy, kontakt z naturą, zainteresowania pomagają. Nie przepracowuj się. Rób przerwy (wakacje, krótkie wyjazdy, dni wolne) i otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają.
   
 9. Express your feeling, emotions (Daj upust swoim uczuciom i emocjom). Unexpressed feelings can lead to depression, sleep problems, eating disorders, and even physical pain. Talk about your feelings or express them through some sort of art.
  (Nieujawnianie emocji prowadzi do depresji, zaburzeń odżywiania, nawet fizycznego bólu. Mów o swoich uczuciach lub wyrażaj je poprzez sztukę.)
   
 10. Keep balance (Zachowaj równowagę). Don't make too many changes at once. Avoid extremes.
  (Nie dokonuj zbyt wielu zmian naraz. Unikaj skrajności).