Zdrojowa 93, Jaworze k. Bielska-Białej

20 of the most useful phoning phrases

W tym wpisie lista 20 najczęściej używanych zwrotów w konwersacjach telefonicznych.

20 of the most useful phoning phrases

Dla wielu z nas, prowadzenie rozmowy przez telefon w języku angielskim obarczone jest dużym stresem-zapominamy podstawowych zwrotów, mylą się nam czasy a samodzielne konstruowanie wypowiedzi zabiera nam dużo czasu.  

Poniżej lista 20 najczęściej używanych zwrotów w konwersacjach telefonicznych.

Can I speak to Mr. Nowak, please?
Czy moge rozmawiać z …?
Is he in his office?
Czy on jest w swoim biurze?
I'd like to speak to someone about...(replacing our photocopiers).
Chciałbym porozmawiać z kimś na temat … wymiany kopiarek.
I need to speak to someone in the shipping department.
Muszę porozmawiać z kimś z działu spedycji.
May I ask who is calling?
Czy mogę zapytać kto dzwoni?
Is this the right number for HR Department?
Czy to właściwy numer do działu HR?
Please hold the line. Ok, I'll put you through. I'll connect you to …
Proszę pozostać na linii. Połączę cię z ...
I'll check if he's available / if he can help you.
Sprawdzę czy on jest dostępny / czy on może pomóc.
I'm afraid his line is busy.
Obawiam się, że jego linia jest zajęta.
Could you leave a message?
Czy możesz zostawić wiadomość?
Could you call me back in an hour?
Czy możesz oddzwonić za godzinę?
Thanks for calling me back.
Dziękuję za oddzwonienie.
Sorry to phone you so early in the morning but …
Przepraszam, że dzwonię tak wcześnie rano ale ...
Sorry to ring you again but...
Przepraszam, że dzwonię ponownie ale ...
Sorry to trouble you again but …
Przepraszam, że sprawiam kłopot ale ...
Have you got a minute to talk?
Czy masz chwilkę, żeby pogadać?
Someone phoned me from this number.
Ktoś dzwonił do mnie z tego numeru.
I'm phoning about the meeting next week.
Dzwonię w sprawie spotkania w przyszłym tygodniu.
Did you see my e-mail about the delivery?
Czy widziałeś maila w sprawie dostawy?
It's been great to talk, but I'm afraid I have a meeting in a few minutes.
Świetnie, że porozmawialiśmy ale mam spotkanie za chwilę.