Menu
Strona głowna-METODY NAUCZANIA

Szkoła Języków Obcych WORLD w toku wieloletniej działalności wypracowała sprawdzone metody nauczania, które przekładają się na wzrost kompetencji językowych naszych kursantów.

   AUTORSKIE METODY NAUCZANIA:

I.Metoda FIRST STEP LEARNING (nauka dzieci w wieku dzieci 3-6 lat): nauka podstawowych zwrotów i słownictwa w apekcie wytworzenie automatyzmów językowych, poprawnego reagowania na zadane pytania; nauka przez zabawę (w oparciu o materiały serii Bugs World: podręcznik z ćwiczeniami wraz z CD (rymowanki i piosenki z zajęć), podręcznik dla dorosłych (ułatwia powtarzanie materiału z dzieckiem w domu), płyta DVD, karty i zabawy obrazkowe); stopniowa nauka liter i pisania.Trudności z podjęciem decyzji? Zapraszamy na 2 bezpłatne lekcje próbne!

Nasza Misja

F-FUN (zabawa jako podstawa nauki z dziećmi; zabawa sprzyja aktywizacji poznawczej, zwiększa efektywność procesów zapamiętywania)

S-STEP (nauka podstawowych kroków: MÓWIENIE+ROZUMIENIE+REAGOWANIE w języku obcym)

L-LEARNING (nauka z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy specjalizują się w nauce tej grupy wiekowej).

II.Metoda CROSS-LEARNING (nauka dzieci,młodzieży,dorosłych): połączenie nauki prowadzonej przez polskich lektorów z konwersacjami z udziałem native speakerów; w praktyce każda grupa ma zajęcia z dwoma lektorami, 1 godzina to nauka w oparciu o wybrany podręcznik, skoncentrowana na poznawaniu nowych struktur gramatyczno-leksykalnych, 2 godzina to zajęcia bez podręcznika, poświęcone ugruntowaniu poznanych zwrotów, wyrażeń, utrwaleniu poznanego słownictwa z naciskiem na właściwą wymowę i intonację. Takie połączenie gwarantuję wzrost kompetencji komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem języka potocznego. W odróżnieniu od innych szkół, zajęcia konwersacyjne są powiązane tematycznie z zajęciami z lektorem polskim, korespondują z nimi i dzięki temu, stanowią doskonały sposób na ugruntowanie poznanego wcześniej materiału.

Trudności z podjęciem decyzji? Zapraszamy na 2 bezpłatne lekcje próbne!

 

 

 

 

Nasze priorytety:

 1. Aktywizowanie funkcji komunikacyjnych, zwłaszcza w kontekście nauki języka mówionego z elementami mowy potocznej;
 2. Przełamywanie bariery językowej, obawy przed posługiwaniem się językiem pomimo popełnianych błędów;
 3. Rozwój wszystkich sprawności językowych-mówienia, pisania, rozumienia tekstu, czytania, stanowiących całokształt procesu nauki języka obcego.
 4. Opieka metodyczno-psychologiczna: bezpłatne konsultacje z psychologiem w sytuacjach problemowych.

Specyfika metod nauczania zależnie od wieku kursantów:

 • Grupy najmłodszych (3-7 lat): nauka z elementami zabawy; wielokrotne powtarzanie tekstów rymowanek, wyliczanek, piosenek, zabawy i gry językowe, nauka ukierunkowana na bezwiedną umiejętność odpowiedzi na zadane pytanie w efekcie wyuczenia powszechnie używanych zwrotów i wyrażeń.

 

 • Grupy dziecięce (szkoła podstawowa) i młodzieżowe (gimnazjum, liceum): rozwój sprawności komunikacyjnych, pozostających w ścisłym związku z nauką poprawności językowej, nauka praktycznego posługiwania się językiem, opanowanie kompetencji językowych w stopniu egzekwowanym podczas egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych.

 

 • Grupy osób dorosłych: nauka i rozwój umiejętności swobodnej i płynnej komunikacji (ograniczenie ilości gramatyki na rzecz praktycznych i powszechnych w języku mówionym zwrotów i wyrażeń ); prowadzenie zajęć w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje, zarówno w obszarze życia osobistego jak i zawodowego.

SKUTECZNOŚĆ NASZEJ METODY BUDUJEMY W OPARCIU O:

 • NAUKA W KAMERALNYCH GRUPACH 4-8 OSÓB

Kursant ma możliwość aktywnego udziału w zajęciach, natomiast lektor ma szansę na precyzyjne określenie indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdej z osób.

 

 • OPTYMALNY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Nasza jednostka lekcyjna to 60 min., która uwzględnia zarówno indywidualne oczekiwania słuchaczy, ich rzeczywiste możliwości poznawcze i ograniczenia percepcyjne.

 

 • NOWOCZESNA, RÓŻNORODNA BAZA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

Materiały multimedialne (tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem do danych podręczników kursowych, filmy DVD), materiały do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o kulturze innych krajów (mapy, zdjęcia, filmy DVD), pomoce wizualne (plakaty, fiszki ze słownictwem, karty obrazkowe tzw. flashcards), gry i zabawy językowe, dodatkowe podręczniki poszerzające tematykę podręczników (rozdawane bezpłatnie jako materiały uzupełniające dla kursantów).

 

 • NOWOCZESNE ZAPLECZE PODRĘCZNIKÓW

Korzystamy wyłącznie z podręczników najlepszych na rynku wydawnictw- Oxford University Press, Express Publishing, Pearson Longman, Macmillan, Houber czy WSIP oraz opracowanych na ich podstawie i zatwierdzonych przez MEN programów nauczania i rozkładów materiału.


 

 

numer konta SJO World:

PKO INTELIGO

80 1020 5558 0000 8602 3219 8143


 

Szkoła Języków Obcych World

ul. Zdrojowa 93

43-384 Jaworze

 

Znajdź nas na mapie

 

Kontakt telefoniczny

 

+48 604 835 859

 

sekretariat@jezykijaworze.pl

www.jezykijaworze.pl

 

 

 Powered by: www.web-template-world.com