Menu
Strona głowna-FAQ

FAQ Twoje Najczęstsze Pytania

 

Od kiedy Szkoła Języków Obcych WORLD istnieje na rynku?
Szkołą Języków Obcych WORLD istnieje jako samodzielna placówka od 2002 roku. Dotychczas szkoła była zlokalizowana w centrum Wapienicy, od 2011 roku zapraszamy do nowej siedziby w Jaworzu! Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu działalności edukacyjnej, mają Państwo gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług i skuteczności wypracowanych przez nas metod kształcenia.

 

Kim są lektorzy pracujący w World?
Zajęcia są prowadzone tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów. Wszystkie zatrudniane w naszej Szkole osoby to nauczyciele z wyższym wykształceniem, filolodzy z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w nauczaniu.

 

Czy zajęcia prowadzone są tylko przez polskich lektorów czy również przez native speakerów?

Przez wszystkie lata naszej działalności edukacyjnej celowo podejmujemy współpracę z wykwalifikowanymi lektorami polskimi, którzy najlepiej wytłumaczą zagadnienia gramatyczne, w porównaniu do języka polskiego. Ponadto, bazując na własnych doświadczeniach w nauce języka obcego-potrafią wskazać najczęstsze błędy i jednocześnie podpowiedzieć skuteczne metody ich unikania. Lektorzy polscy są niezwykle skuteczni w nauczaniu osób początkujących i średnio-zaawansowanych. Kursanci na wyższych poziomach zaawansowania mają zajęcia zarówno z lektorami polskimi jak i konwersacje z lektorami native speakers. Takie rozwiązanie sprzyja nabywaniu poprawnej wymowy, akcentu w oparciu o solidne postawy gramatyczno-leksykalne.

 

Jaką metodą uczycie w waszej Szkole?
Propagujemy autorska metodę CROSS-LEARNING.Naszym celem jest efektywna nauka języków obcych z naciskiem na swobodną możliwość porozumiewania się językiem obcym w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Słuchacze naszych kursów są przygotowywani do posługiwania się językiem obcym w codziennych sytuacjach- w sklepie, na granicy, w hotelu, w restauracji, na lotnisku.
Mając na uwadze różne wymagania uczących się zależnie od ich wieku, w przypadku dzieci i młodzieży równolegle rozwijamy zarówno umiejętności komunikacyjne jak i poprawność językową (gramatyka). W przypadku osób dorosłych szczególny akcent kładziemy na kształcenie umiejętności płynnej komunikacji.

W obu przypadkach służy temu prowadzenie zajęć przez polskich i obcojęzycznych lektorów.

 

Czy otrzymam certyfikat / dyplom po ukończeniu kursu?

Po zrealizowaniu całego programu nauczania szkoła (zgodnie z regulaminem) przeprowadza egzamin końcowy z całego zakresu materiału. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest frekwencja na poziomie min. 70 % oraz pozytywne napisanie testu.

Certyfikaty posiadają swój unikatowy numer, dzięki któremu zawsze można je odtworzyć i sprawdzić jego autentyczność.

 

Z jakich podręczników korzystacie na zajęciach?
Na zajęciach korzystamy ze sprawdzonych, uznanych na świecie podręczników czołowych zagranicznych wydawnictw (np. Longman, Oxford, Hueber, itp).

Dokonując wyboru podręcznika, kierujemy się jego skutecznością przekazu dla danej grupy wiekowej i na danym poziomie zaawansowania; nie współpracujemy na zasadach wyłączności tylko z jednym z wydawnictwa, gdyż uniemożliwiłoby to wybór najlepszej oferty na rynku.

Wybór podręcznika leży w gestii lektora oraz kursantów. Cenimy Państwa zdanie, uwzględniamy także aspekt cenowy oferty wydawniczej.

 

Jak liczne są wasze grupy?
Grupy w naszej szkole liczą zaledwie od 4 do 8 osób, dzięki czemu wzrasta skuteczność nauczania. Każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu podczas zajęć. Kameralne grupy sprzyjają nawiązywaniu bliższych relacji pomiędzy uczącymi się a lektorem, dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby każdej z osób oraz zadbać o miłą, sprzyjające nauce atmosferę.

 

Tworzymy także mini grupy (do 4 os.) oraz zajęcia indywidualne.

Kiedy odbywają się zajęcia?
Zajęcia trwają od października do czerwca włącznie. Nauka odbywa się w systemie rocznym podzielonym na 2 semestry. Terminy zajęć ustalane są przez wszystkich uczestników kursu w danej grupie językowej na podstawie oświadczenia zawartego w wypełnianej przy zapisie ankiecie osobowej. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych. W przypadku zainteresowania, istnieje także możliwość organizowania kursów w godzinach dopołudniowych.

 

 

 

 

numer konta SJO World:

PKO INTELIGO

80 1020 5558 0000 8602 3219 8143


 

Szkoła Języków Obcych World

ul. Zdrojowa 93

43-384 Jaworze

 

Znajdź nas na mapie

 

Kontakt telefoniczny

 

+48 604 835 859

 

sekretariat@jezykijaworze.pl

www.jezykijaworze.pl

 

 

 Powered by: www.web-template-world.com