Menu
Strona głowna

Szkoła Języków Obcych WORLD w toku wieloletniej działalności wypracowała innowacyjną, autorską metodę nauczania, która przekładają się na wzrost kompetencji językowych naszych kursantów. Począwszy od 2013 roku we wszystkich zajęciach grupowych wykorzystujemy metodę CROSS-LEARNING: połączenie nauki prowadzonej przez polskich lektorów z konwersacjami z udziałem native speakerów.

 

Obserwacje właściciela szkoły, a zarazem lektora zainicjowały wdrożenie takiej metody nauczania, w której wykorzystuje się najlepszy potencjał każdego z lektorów: polskich, których atutem jest łatwość przekazu zawiłości gramatycznych (przykładowo poprzez odniesienie do specyfiki jez. polskiego), obcojęzycznego-którego niezaprzeczalna przewaga tkwi w doskonałym akcencie, wymowie, znajomości zwrotów idiomatycznych i potocznych w języku codziennym. Zajęcia tego typu w naturalny sposób utrwalają codzienne zwroty (np.: przy powitaniu, pożegnaniu, zapytaniu o pozwolenie, itp.), tak mocno powiązane z aspektem kulturowym każdego języka.

 

W praktyce każda grupa ma zajęcia z dwoma lektorami,-z polskim: to nauka w oparciu o wybrany podręcznik, skoncentrowana na poznawaniu nowych struktur gramatyczno-leksykalnych, zajęcia konwersacyjne z lektorem obcojęzycznym są prowadzone bez podręcznika, celem ugruntowania poznanych zwrotów, wyrażeń, utrwaleniu poznanego słownictwa z naciskiem na właściwą wymowę i intonację.

 

W odróżnieniu od innych szkół, zajęcia konwersacyjne są powiązane tematycznie z zajęciami z lektorem polskim, korespondują z nimi i dzięki temu, stanowią doskonały sposób na ugruntowanie poznanego wcześniej materiału. U nas konwersacje to integralny element nauczania!

Jakie wymierne korzyści płyną z tej metody?

 

Nasi kursanci, uczęszczający na zajęcia konwersacyjne z native speakerami nie mają problemów zarówno z egzaminami ustnymi jak i rozumieniem tekstów słuchanych-rozumienie jest bowiem najlepszym wskaźnikiem ogólnej znajomości języka, a także czynnikiem kluczowym na drodze do płynnego porozumiewania się. Osoby dorosłe z kolei osłuchują się z językiem, nabywają pewności siebie oraz przezwyciężają tak obecny lęk przed mówieniem.

 

 

 

 

numer konta SJO World:

PKO INTELIGO

80 1020 5558 0000 8602 3219 8143


 

Szkoła Języków Obcych World

ul. Zdrojowa 93

43-384 Jaworze

 

Znajdź nas na mapie

 

Kontakt telefoniczny

 

+48 604 835 859

 

sekretariat@jezykijaworze.pl

www.jezykijaworze.pl

 

 

 Powered by: www.web-template-world.com